Общи условия

РЕЗЕРВАЦИЯ И НАСТАНЯВАНЕ

Вила Вучев се задължава да осигури ползването на услугите, заявени и платени от клиента по онлайн резервация според предоставените от клиента чрез бланката за резервация данни за: име на клиента, период, брой нощувки, брой възрастни и деца, цена за нощувка.

. В резервацията, като деца се приемат гости на възраст от 2 години до 14 години, към датата на пристигане. Гост, навършил 14 години към датата на настаняване, се отчита като възрастен. Информация за тях трябва да се отбележи с коментар в края на резервацията, в полето „Забележки“.

Полето “Забележки” в бланката за резервация няма задължаващ характер за ВИла Вучев, като всички желания на клиента, попълнени във въпросното поле, ще бъдат удовлетворени при възможност.

ЦЕНИ И ЗАПЛАЩАНЕ

Цените в интернет страницата на Вила Вучев са в лева (BGN), с включен 9% ДДС, туристически данък и застраховка. Общата дължима от клиента сума по резервацията се калкулира автоматично, в зависимост от броя дни, броя възрастни и деца, и от актуалната ценова оферта за съответния период

Направената и заплатена през онлайн резервационния портал резервация е ГАРАНТИРАНА със 100% авансово плащанe.

Моля, да имате предвид, че резервации не се считат за гарантирани без предварително 100% заплащане и гостите по тях няма да бъдат настанени.
Вила Вучев запазва правото си да променя цените и специалните оферти в интернет страницата си. При вече направени, потвърдени и платени резервации, дължимата сума не се променя, независимо от представените нови ценови оферти.

В случай на анулиране, по-ранно отпътуване или промяна по вече платена от страна на клиента онлайн резервация, “Булрайзен” ЕООД възстановява заплатената сума за неизползваната резервация, като начислява неустойка в зависимост от датите за престой в резервацията и периода на анулация:

При анулация или промени до 15 дни преди датата на пристигане като неустойка се удържа 50% от сумата на резервацията. При анулация или промени след този срок или в случай на непристигане общата сума на резервацията се задържа като неустойка. При по-ранно отпътуване сумата на неизползваната част от резервацията не се възстановява.

В случаи на форсмажорни обстоятелства, налагащи отмяна или промяна на резервацията, е необходимо да се предоставят съответните документи и доказателства. Тогава възстановяването на заплатените суми е по преценка на Булрайзен ЕООД.

Възстановяването на заплатени суми по договорени и извършени от Булрайзен ЕООД услуги, ще бъде направено чрез транзакция по картата, с която е извършено плащането по резервацията. Възстановяването на суми се извършва в 30-дневен период от датата на анулацията.

ВИДОВЕ ПЛАЩАНИЯ

Разплащането се осъществява по електронен път с дебитна или кредитна карта чрез виртуален ПОС терминал

Приемаме заплащания с карти Visa, Visa Electron, V Pay, MasterCard, MasterCard Electronic или Maestro.

 

Важно: В нито един момент по време на създаване на резервацията, плащането или след плащането, Търговецът няма достъп до данните от картата на картодържателя.
При успешна трансакция, на екран се визуализира трансакционна бележка, която разпечатвате и задължително запазвате.
В момента на online резервирането споменатите суми ще бъдат автоматично изтеглени от Вашата карта при приключване на процеса на плащане.

След успешно заплащане на стойността на създадената резервация, Вие ще получите потвърждение, номер и параметри на Вашата гарантирана резервация.

ВАЖНО!
Моля, при затруднения да резервирате и платите през онлайн резервационния портал на Вила Вучев, свържете се с нашия екип на телефон 0888 899 492  или адресирайте вашите въпроси на e-mail: villa.vuchev@gmail.com

ЛИЧНИ ДАННИ
Вашите лични данни са защитени съгласно законодателството на Република България и се използват единствено от резервационния отдел на Вила Вучев. Булрайзен ЕООД, управляващ Вила Вучев, и е записан в регистъра на юридическите лица – администратори на лични данни.
Вашите лични данни няма да бъдат предоставяни на трети лица.

За да продължите с резервацията, е необходимо да декларирате, че сте запознат и съгласни с настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОНЛАЙН РЕЗЕРВАЦИИ НА ВИЛА ВУЧЕВ